PDA

Ver la Versión Completa : Nhận hướng dẫn hạch toán chứng từ thực tế trên phần mềm Fast Misatrongoire
29-feb-2016, 02:13
Nhận hướng dẫn hạch toán chứng từ thực tế trên phần mềm Fast Misa

https://fastaccounting102updatethongtu200.files.wordpress.com/2015/10/anh-dai-dien-2015.jpg?w=648

Nội dung khóa học phần mềm kế toán Fast - Misa :

- Hướng dẫn cài đặt phần mềm kế toán

- Thiết lập hệ thống sổ sách ban đầu trên phần mềm

- Dựa trên những hóa đơn chứng từ thực tế bạn tiến hành xử lư rồi hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào các phân hệ của phần mềm.

- Học cách làm các bút toán kết chuyển tự động cuối tháng (thuế, giá vốn, tính khấu hao, phân bổ...)

- Hướng dẫn kiểm tra, đối chiếu xử lư số liệu kế toán trên phần mềm kế toán FAST, MISA..

- Học cách nên báo cáo tài chính và in sổ sách

* Tài liệu học phần mềm kế toán MISA, FAST sẽ được cung cấp miễn phí. Hoặc các bạn có thể mang chứng từ của bạn để thực hành thực tế luôn.Liên hệ:

Điện thoại: 0936.402.843

Email: [email protected]

Y! : phanmemketoantrongoigiare

Skype: phanmemketoantrongoigiare

FB: https://www.facebook.com/phanmemketoantrongoigiare

trongoire
01-mar-2016, 05:27
Phần mềm kế toán SAS Innova Update thông tư 200

https://fastaccounting102updatethongtu200.files.wordpress.com/2015/10/anh-dai-dien-2015.jpg?w=648

Phần mềm SAS Innova là phần mềm kế toán hàng đầu Việt Nam đáp ứng rất tốt các nhu cầu về hạch toán kế toán cho các doanh nghiệp về các lĩnh vực sản xuất, xây dựng, thương mại, dịch vụ …Với đặc tính là thiết kế phù hợp theo đặc thù riêng cho từng công ty/doanh nghiệp nên ngoài các chức năng chung đáp ứng các yêu cầu về hạch toán và lên báo cáo tài chính theo đúng chế độ cho các doanh nghiệp trong các lĩnh vực sản xuất, xây dựng, thương mại, dịch vụ th́ phần mềm SAS Innova có thể thiết kế riêng cho các nghiệp vụ đặc thù cũng như các báo cáo quản trị, chứng từ đặc thù cho các doanh nghiệp.Đặc biệt phần mềm đă được update Thông tư 200 của Bộ tài chính thay thế cho Quyết định 15. Với bản update này, phần mềm vừa có thể sử dụng cho các số liệu các năm trước với các mẫu biểu, báo cáo cũ vừa có thêm các mẫu biểu mới theo thông tư mới phục vụ cho việc hạch toán kế toán đúng theo nội dung mới.Ngoài ra ở phần mềm SAS Innova Anh/Chị … có thể tự tạo mẫu hóa đơn và quản lư việc tự in hóa đơn theo Nghị Định 51 của Tổng Cục Thuế.Giá trọn gói: 1.000.000 đAnh/ Chị … muốn được tư vấn thêm về các phần mềm trên th́ anh chị có thể để liên hệ trực tiếp với ḿnh:Điện thoại: 0936.402.843

Email: [email protected]

Y! : phanmemketoantrongoigiare

Skype: phanmemketoantrongoigiare

FB: https://www.facebook.com/phanmemketoantrongoigiare

---------- Mensaje agregado a las 10:36 ---------- al mensaje anterior de las at 09:26 ----------

Phần mềm kế toán SAS Innova Update thông tư 200

https://fastaccounting102updatethongtu200.files.wordpress.com/2015/10/anh-dai-dien-2015.jpg?w=648

Phần mềm SAS Innova là phần mềm kế toán hàng đầu Việt Nam đáp ứng rất tốt các nhu cầu về hạch toán kế toán cho các doanh nghiệp về các lĩnh vực sản xuất, xây dựng, thương mại, dịch vụ …Với đặc tính là thiết kế phù hợp theo đặc thù riêng cho từng công ty/doanh nghiệp nên ngoài các chức năng chung đáp ứng các yêu cầu về hạch toán và lên báo cáo tài chính theo đúng chế độ cho các doanh nghiệp trong các lĩnh vực sản xuất, xây dựng, thương mại, dịch vụ th́ phần mềm SAS Innova có thể thiết kế riêng cho các nghiệp vụ đặc thù cũng như các báo cáo quản trị, chứng từ đặc thù cho các doanh nghiệp.Đặc biệt phần mềm đă được update Thông tư 200 của Bộ tài chính thay thế cho Quyết định 15. Với bản update này, phần mềm vừa có thể sử dụng cho các số liệu các năm trước với các mẫu biểu, báo cáo cũ vừa có thêm các mẫu biểu mới theo thông tư mới phục vụ cho việc hạch toán kế toán đúng theo nội dung mới.Ngoài ra ở phần mềm SAS Innova Anh/Chị … có thể tự tạo mẫu hóa đơn và quản lư việc tự in hóa đơn theo Nghị Định 51 của Tổng Cục Thuế.Giá trọn gói: 1.000.000 đAnh/ Chị … muốn được tư vấn thêm về các phần mềm trên th́ anh chị có thể để liên hệ trực tiếp với ḿnh:Điện thoại: 0936.402.843

Email: [email protected]

Y! : phanmemketoantrongoigiare

Skype: phanmemketoantrongoigiare

FB: https://www.facebook.com/phanmemketoantrongoigiare

---------- Mensaje agregado a las 17:27 ---------- al mensaje anterior de las at 10:36 ----------

Nhận hướng dẫn hạch toán chứng từ thực tế trên phần mềm Fast Misa

https://fastaccounting102updatethongtu200.files.wordpress.com/2015/10/anh-dai-dien-2015.jpg?w=648

Nội dung khóa học phần mềm kế toán Fast - Misa :

- Hướng dẫn cài đặt phần mềm kế toán

- Thiết lập hệ thống sổ sách ban đầu trên phần mềm

- Dựa trên những hóa đơn chứng từ thực tế bạn tiến hành xử lư rồi hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào các phân hệ của phần mềm.

- Học cách làm các bút toán kết chuyển tự động cuối tháng (thuế, giá vốn, tính khấu hao, phân bổ...)

- Hướng dẫn kiểm tra, đối chiếu xử lư số liệu kế toán trên phần mềm kế toán FAST, MISA..

- Học cách nên báo cáo tài chính và in sổ sách

* Tài liệu học phần mềm kế toán MISA, FAST sẽ được cung cấp miễn phí. Hoặc các bạn có thể mang chứng từ của bạn để thực hành thực tế luôn.Liên hệ:

Điện thoại: 0936.402.843

Email: [email protected]

Y! : phanmemketoantrongoigiare

Skype: phanmemketoantrongoigiare

FB: https://www.facebook.com/phanmemketoantrongoigiare

trongoire
02-mar-2016, 04:29
Nhận hướng dẫn hạch toán chứng từ thực tế trên phần mềm Fast Misa

https://fastaccounting102updatethongtu200.files.wordpress.com/2015/10/anh-dai-dien-2015.jpg?w=648

Nội dung khóa học phần mềm kế toán Fast - Misa :

- Hướng dẫn cài đặt phần mềm kế toán

- Thiết lập hệ thống sổ sách ban đầu trên phần mềm

- Dựa trên những hóa đơn chứng từ thực tế bạn tiến hành xử lư rồi hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào các phân hệ của phần mềm.

- Học cách làm các bút toán kết chuyển tự động cuối tháng (thuế, giá vốn, tính khấu hao, phân bổ...)

- Hướng dẫn kiểm tra, đối chiếu xử lư số liệu kế toán trên phần mềm kế toán FAST, MISA..

- Học cách nên báo cáo tài chính và in sổ sách

* Tài liệu học phần mềm kế toán MISA, FAST sẽ được cung cấp miễn phí. Hoặc các bạn có thể mang chứng từ của bạn để thực hành thực tế luôn.Liên hệ:

Điện thoại: 0936.402.843

Email: [email protected]

Y! : phanmemketoantrongoigiare

Skype: phanmemketoantrongoigiare

FB: https://www.facebook.com/phanmemketoantrongoigiare

---------- Mensaje agregado a las 16:29 ---------- al mensaje anterior de las at 10:28 ----------

Nhận hướng dẫn hạch toán chứng từ thực tế trên phần mềm Fast Misa

https://fastaccounting102updatethongtu200.files.wordpress.com/2015/10/anh-dai-dien-2015.jpg?w=648

Nội dung khóa học phần mềm kế toán Fast - Misa :

- Hướng dẫn cài đặt phần mềm kế toán

- Thiết lập hệ thống sổ sách ban đầu trên phần mềm

- Dựa trên những hóa đơn chứng từ thực tế bạn tiến hành xử lư rồi hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào các phân hệ của phần mềm.

- Học cách làm các bút toán kết chuyển tự động cuối tháng (thuế, giá vốn, tính khấu hao, phân bổ...)

- Hướng dẫn kiểm tra, đối chiếu xử lư số liệu kế toán trên phần mềm kế toán FAST, MISA..

- Học cách nên báo cáo tài chính và in sổ sách

* Tài liệu học phần mềm kế toán MISA, FAST sẽ được cung cấp miễn phí. Hoặc các bạn có thể mang chứng từ của bạn để thực hành thực tế luôn.Liên hệ:

Điện thoại: 0936.402.843

Email: [email protected]

Y! : phanmemketoantrongoigiare

Skype: phanmemketoantrongoigiare

FB: https://www.facebook.com/phanmemketoantrongoigiare