PDA

Ver la Versin Completa : Ficha Tecnica Nh*n hướng dẫn hạch toán chứng từ thực tế trên phần mềm Fast Misatrongoire
26-abr-2016, 00:57
Nh*n hướng dẫn hạch toán chứng từ thực tế trên phần mềm Fast Misa

https://fastaccounting102updatethongtu200.files.wordpress.com/2015/10/anh-dai-dien-2015.jpg?w=648

Nội dung khóa học phần mềm kế toán Fast - Misa :

- Hướng dẫn c*i đặt phần mềm kế toán

- Thiết l*p hệ thống sổ sách ban đầu trên phần mềm

- Dựa trên những hóa đơn chứng từ thực tế bạn tiến h*nh x* lý rồi hạch toán các nghiệp vụ phát sinh v*o các phân hệ của phần mềm.

- Học cách l*m các bút toán kết chuyển tự động cuối tháng (thuế, giá vốn, t*nh khấu hao, phân bổ...)

- Hướng dẫn kiểm tra, đối chiếu x* lý số liệu kế toán trên phần mềm kế toán FAST, MISA..

- Học cách nên báo cáo t*i ch*nh v* in sổ sách

* T*i liệu học phần mềm kế toán MISA, FAST sẽ được cung cấp miễn ph*. Hoặc các bạn có thể mang chứng từ của bạn để thực h*nh thực tế luôn.Liên hệ:

Điện thoại: 0936.402.843

Email: [email protected]

Y! : phanmemketoantrongoigiare

Skype: phanmemketoantrongoigiare

FB: https://www.facebook.com/phanmemketoantrongoigiare