difr500 ha reportado un mensaje.

Razón:
Pilas, Spammm
Mensaje: Ficha Tecnica Bán Sim 3G, Sim 3G Vietnamobile Mi?n PhÃ* 12 tháng giá r? - -> Sim3G.COM
Foro: Yamaha YBR 125 - YBR 250
Moderadores Asignados: N/A

Publicado por: hoan8333
Contenido Original:
Bán Sim 3G, Sim 3G Vietnamobile Mi?n PhÃ* 12 tháng giá r? - -> Sim3G.COM


Chuyên cung c?p sim 3g cho iPad, SamSung Galaxy Tab, USB 3G, Dcom 3G mi?n phÃ* 12 tháng. Lu?t web th?t ti?t ki?m v?i sim 3g chuyên d?ng, m?c cu?c 3G r? nh?t


- Sim 3G Vietnamobile, C?ng 5Gb 1 tháng x 12 tháng --> Dùng tho?i mái luôn

Xem chi ti?t Sim 3G Vietnamobile -> http://sim3g.com/sim-3g/sim-3g-vietnamobile-79c3.html

Giá siêu r?, ch? có 150k


- Sim 3G Vinaphone, Mi?n phÃ* 12 tháng, dùng c?c ti?t ki?m

Xem chi ti?t Sim 3G Vinaphone -> http://sim3g.com/sim-3g/sim-3g-vinaphone-35c3.html


- Sim 3G Mobifone mi?n phÃ* 1,7Gb x 12 tháng liên t?c tuong duong 1250k.

Xem chi ti?t Sim 3G Mobifone -> http://sim3g.com/sim-3g/sim-3g-mobifone-34c3.html

Giá ch? có 290k

- Sim Dcom 3G Viettel sinh viên, c?ng 500Mb x 48 tháng

Xem chi ti?t Sim 3G Viettel -> http://sim3g.com/sim-3g/sim-dcom-3g-viettel-46c3.html


- Sim 3G Viettel cho iPad, Galaxy Tab, TÃ*i kho?n 150K, c?ng 500Mb x 48 tháng

Xem chi ti?t Sim 3G Viettel -> http://sim3g.com/sim-3g/sim-3g-viett...d-3g-90c3.html


- Sim 3G Viettel Dcom, TÃ*i kho?n 1000Mb c?ng 500Mb x 12 tháng

Xem chi ti?t Sim 3G Viettel -> http://sim3g.com/sim-3g/sim-dcom-3g-viettel-33c3.htmlG?i ngay 0988.42.45.44 - 0946.59.1616 d? du?c tu v?n


ho?c vÃ*o website Sim3G.COM d? xem chi ti?t giúp mình nhé


Xem thêm: sim 3g, sim 3g viettel, sim 3g vinaphone, sim 3g mobifone, ban sim 3g, sim 3g cho ipad, sim 3g vietnamobile, sim 3g cho ipad 2, usb 3g, dcom 3g, dcom 3g,sim 3g, usb 3g, , sim 3g viettel, dcom 3g, sim 3g viettel cho ipad, sim 3g viettel cho galaxy tab